Gemensam verksamhet

IC Uddevalla har sedan flera år tillbaka ingått i en dialog som, internt, är mer känt som religionsdialogen. Detta är ett samarbete mellan, bland andra, vår förening, Svenska Kyrkan och andra verksamheter på Dalaberg/Hovhult. I denna religionsdialog försöker vi, uppenbarligen, lära av varandra och förstå varandras åsikter/traditioner/kulturer men vi arbetar även för att hitta lösningar som gynnar de boende i områdena, och även Uddevalla som stad.

Oroligheter i området

För inte så länge sedan började oroligheter att uppstå i området där bilbränder, förstörelse av egendom och liknande förekommit vid flera tillfällen. Dessa handlingar har, enligt vittnen och vad polisen talat ut om, utförts av ungdomar som bor i närområdena. När dessa händelser började att eskalera valde ungdomar och äldre killar från IC Uddevalla att spendera kvällarna ute och försöka hjälpa till de få polispatrullerna och fältenheten från Uddevalla kommun, att hålla en säkrare stämning i området. Vi har senare vid flera tillfällen varit ute och försökt bistå med den hjälp vi kunnat och detta har uppskattats både av fältenheten på plats och de polismännen/poliskvinnor som varit på plats.