islamiska centret uddevalla
studiebesök

Sanabil Barnverksamhet

Sanabil Barnverksamhet är föreningens avdelning som planerar och verkställer barnverksamheten. Barnverksamheten cirkulerar kring inlärning, lek och skoj. Barnen får möjligheten att lära sig bland annat arabiska, läsa Koranen och mer. Vi satsar även på att vara mycket ute på olika aktiviteter, övernattningar, bad på sommaren och mycket mer. Den röda tråden under kommande verksamhetsår kommer att fokusera på ”ett gott beteende”. Med det kommer vi oavsett ämne eller aktivitet att fokusera på ett gott beteende, vad det innebär och hur man uppnår det. Registrera ditt barn idag för kommande år 2023/2024. Notera att alla som väljer ”Arabiska” kommer att få lära sig att skriva och prata på arabiska och därmed är årsavgiften högre än de övriga.

Registrera här

En verksamhet för alla

Det ska vara kul att lära sig

På Sanabil tycker att vi att det ska vara kul att lära sig nya saker och lära känna nya kompisar. Vi lägger mycket fokus på att skapa en fin gruppdynamik där barnen kan utvecklas och skapa fina minnen tillsammans. Målet är att barnen ska lära sig nya saker samtidigt som de roligt.

En verksamhet för alla barn

I Sanabil välkomnar vi alla barn, oavsett språk eller etnicitet. Vi är mer än ett ställe där barnen får lära sig om språk och religion. Vi lägger mycket tid och resurser på att lära oss mer om samhället, naturen, friluftslivet och helt enkelt ha skoj tillsammans.

Vi lär oss språk

På Sanabil kan de barn som vill få möjligheten att lära sig arabiska (läsa, skriva och tala). Detta är helt frivilligt och man får välja det i kassan.

Vi lär oss Koranen

Alla barnen får möjligheten att lära sig läsa Koranen på arabiska. Vi pratar också en del om Koranen då vi anser det vara viktigt för att barnen inte ska hamna i situationer där de enkelt kan påverkas av extrema grupper som använder Koranen för att vilseleda.

Vi gillar utflykter

Vi tycker om utflykter och vårt mål är att göra två sådana, en utflykt per termin. Då hyr vi en stuga och tar med så många vi kan vanligtvis under en helg.

Vi tycker om roliga tävlingar

Precis! Det är kul med små fotbollsturneringar, FIFA-turneringar, pingis-tävlingar och annat. Vi försöker då och då att arrangera mindre tävlingar där vi kan ha kul och bara skratta och umgås tillsammans.

Vi tycker om samhället

Vi satsar på att göra fler studiebesök i olika verksamheter för att få möjlighet att lära oss och barnen mer om olika verksamheter, vad de gör i samhället och hur det ser ut. Det ger barnen möjligheten att lära sig mer om vårt samhälle och hur saker och ting funkar.

Vi älskar barnens åsikter

Barnens åsikter är viktiga och verksamheten är för de. Vi tycker att det är viktigt att de kan bidra med sina åsikter, påverka och styra Sanabil tillsammans med oss. Därför tycker vi att det är extra viktigt att lyssna och få deras feedback.