islamiska centret uddevalla
uddevalla mosken

Bli medlem och månadsgivare

Genom att du registrerar dig som medlem får du ta del av flertal förmåner inklusive rösträtt vid årsmöten. Medlemsavgiften för det aktuella året är 100kr i månaden. Genom att registrera dig nedan kan du även registrera ett konto så att medlemsavgiften dras automatiskt med hjälp av autogiro. Du kan även välja om du önskar skänka en större summa än den aktuella medlemsavgiften. Pengarna som vi får in genom våra medlemmar går bland annat till följande:

  • Lokalhyra: i detta ingår även underhåll, exempelvis hygienartiklar, bredband, el, etc.
  • Aktiviteter: fredagsaktiviteter för barn och unga, fotboll för ungdomar och vuxna, träffar för kvinnor och tjejer, utflykter och mer.
  • Föreläsningar: arrangemang av föreläsningar med gästföreläsare.

För att läsa mer om vår verksamhet och på vilket sätt du bidrar med den regelbundna medlemsavgiften, läs mer nedan.

Bli medlem nu

Bli medlem digitalt

Registrera dig som medlem genom att klicka på knappen nedan Bli medlem nu. Du skickas till ett formulär där du kan fylla i dina uppgifter samt ett konto från vilket medlemsavgiften kommer att dras varje månad. Du kan när som helst avbryta medlemskapet och månadsbetalningen. Vi kan hjälpa dig med det. Vill du registrera dig som medlem och betala manuellt, vänligen klicka på Manuell betalning.

bli medlem autogiro
Bli medlem nu – Autogiro

Klicka på knappen för att komma till e-formuläret för medgivande till autogiro. Där fyller du i dina uppgifter och väljer belopp. Du kommer sedan att registreras som medlem i vårt system och det angivna kontot kommer läggas upp för autogiro. Du kan när som helst avbryta månadsbetalningen. Vi kan hjälpa dig med det.

bli medlem faktura
Bli medlem nu – Faktura

Önskar du att göra manuella inbetalningar så går även detta bra. Nackdelen är att det kan bli svårt att hålla koll på betalningen och du riskerar avbrott i ditt medlemskap. Med avbrott i medlemskapet kan det bli svårt att exempelvis få kandidera till styrelsen, etc.

VÄNLIGEN NOTERA att denna metod är tillfälligt ur funktion.

Du bidrar till mycket

En moské för alla

Barn & unga

Varje vecka håller vi i aktiviteter för barn och unga. Allt från fotboll, studiecirklar, bordtennis, FIFA, grill och mycket mer.

Samhällsprojekt

Vi finns för att hjälpa till. Vi tar emot studiebesök, vi besöker skolor och vi bidrar till ett bättre samhälle.

Kunskap gör skillnad

Genom att dela kunskap och lära ut bidrar vi till ett tryggare samhälle med ökad förståelse för varandra.

Rådgivning & hjälp

Hos oss kan du boka tid med Imamen och annan personal för rådgivning eller hjälp med exempelvis skolarbete, etc.

Utflykter och festivaler

Vi anordnar utflykter för både barn och vuxna. Dessutom anordnar vi Eid-festivaler och aktiviteter under Ramadan.

Vår verksamhet och våra aktiviteter

Som medlem och månadsgivare kommer du vara med och bidra till många utav moskéns aktiviteter. Din sadaqah hjälper oss bland annat med våra fasta kostnader som hyran och driftkostnader men även annat. Aktiviteter för barn och unga där det ingår sportaktiviteter, helgaktiviteter, studiecirklar och mycket mer. Du är även med och bidrar till material i form av informationsblad, böcker och mycket mer! Notera att all arbete som vi gör och alla som ställer upp och hjälper vid olika aktiviteter gör det frivilligt utan någon ersättning. Viktigt att veta också är att nedanstående är endast ett urval av alla våra aktiviteter.

hyra uddevalla mosken

Hyran och fasta utgifter

Vår förening har fasta utgifter i form av hyran för moskén samt driftkostnader (el, bredband, etc.). Genom att vara medlem hos oss eller månadsgivare kommer du att bidra med sadaqah till moskén. Allah säger i Koranen:

”DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.” (2:261)

Fotboll

Under oktober – mars anordnar vi inomhusfotboll för barn, ungdomar och vuxna en gång i veckan. Då spelar vi framförallt i idrottshallen på Dalaberg och vi brukar ha ganska många personer som är med och spelar. Som max har vi haft med oss ca 50 ungdomar och vuxna som spelat fotboll och haft roligt.

Genom aktiviteter som fotboll kan vi samla personer i olika åldrar för att spela, umgås, prata och ha roligt. De övriga månaderna satsar vi vanligtvis på fotboll utomhus, framförallt allteftersom vädret blir bättre.

fotboll
fredagsaktiviteter

Fredagsaktiviteter

Varje fredag arrangerar vi aktiviteter för barn och ungdomar i moskén. Då är det gott och blandat med olika aktiviteter i form av pingis, FIFA, Kahoot!, roliga diskussioner, visklekar, mat och mycket mer. Vid varje tillfälle brukar vi få besök av mer än 20 barn och ungdomar som kommer för att ha roligt och umgås. Dessa fredagsaktiviteter har vi oftast på kvällar och de brukar pågå i över 2-3 timmar vid varje tillfälle.

Tävlingar

Då och då anordnar vi olika typer av tävlingar för våra barn och ungdomar. Ibland är det FIFA-turneringar och ibland är det pingisturnering. Då och då har vi även frågesport där man kan vara med och tävla. I de flesta tävlingar som vi håller brukar vi även ordna mindre priser för att motivera fler att vara med och delta. Under tiden som vi håller i turneringar brukar vi samtidigt passa på att umgås, prata och ha roligt.

tävlingar
kvinnor

Träffar för kvinnor

Under de senaste veckorna har vi även börjat arrangera träffar för kvinnor där vi bland annat reserverar hela moskén så att kvinnorna kan komma, träffas och ha kul. Även då är det bland annat aktuellt med pingis för barnen, Kahoot!, fika och gott sällskap. Detta planerar vi fortsätta med och även utöka med bokning av idrottshall en gång i veckan samt fler aktiviteter som exempelvis grill och utflykter.

Studiebesök

På Islamiska Centret Uddevalla tar vi emot många studiebesök, framförallt från närliggande skolor. Detta inkluderar både grundskolor och gymnasieskolor. Under studiebesöken berättar vi om moskén, vad vi gör som förening, vad som sker i en moské, om Islam och mycket mer. Ofta brukar vi även dela ut informationsblad, framförallt till lärare samt äldre elever.

Vi brukar även ställa upp på intervjuer samt besvara frågor vid olika skoluppgifter, etc. I början på 2023 påbörjade vi även ett projekt där vi besökte Ramnerödsskolan för att berätta mer om Ramadan och fastan. Det här projektet kommer att fortsätta och vi planerar att utöka så att vi besöker fler skolor till nästa år.

studiebesök