Islamiska artiklar

koranens månad

Ramadan – Koranens månad

I Allahs, den Nåderikes den Barmhärtiges, Namn. All lov och pris tillkommer Honom, den Högste. Vi söker vår tillflykt hos Honom från det onda i våra själar och i våra […]
Läs mer
ramadan

Ramadan – en introduktion

Bismillah I Allahs, den Nåderikes den Barmhärtiges, Namn. All lov och pris tillkommer Honom, den Högste. Vi söker vår tillflykt hos Honom från det onda i våra själar och i […]
Läs mer