Events

Koranläsning för ungdomar

Lär dig att recitera Koranen på rätt sätt, med tajweed. Fredagar efter 'Isha bönen.

Gratis