All Sermons
ramadan
Bible Passage
topic Khutbah, in .

Ramadan – en månad av nåd

  • Amar
Date preached March 31, 2023

Fredagens tal handlade om månaden Ramadan och mer specifikt hur det är en månad av nåd och förlåtelse. Följande är några utav återberättelser som nämndes:

”De fem [dagliga] bönerna, fredag till fredag och Ramadan till Ramadan kommer att ta bort synderna mellan de så länge stora synder undviks.” (Muslim 233)

”När månaden Ramadan börjar öppnas portarna av himlen, Helveteseldens portar stängs och djävlarna kedjas.” (al-Bukhari 1899)

Kaab ibn Ujrah (må Allah vara nöjd med honom) återberättar: ”Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sa: ’Kom närmare minbar’ och vi gick närmare minbar. När han gick upp på första trappsteget av minbar sa han ’Amin’. När han gick upp på andra trappsteget sa han ’Amin’. När han gick upp på tredje trappsteget sa han ’Amin’. När han kom ner sa vi ’Å Allahs Sändebud, idag hörde vi något från dig som vi inte har hört innan.’ Han sade: ’När jag gick upp på första trappsteget kom ängeln Jibril och sa:

’Undergång till honom som upplever den välsignade månaden av Ramadan och låter den passera utan att bli förlåten.’

Efter att ha hört det sa jag ’Amin’. När jag gick upp på andra trappsteget sa han:

’Undergång till honom som hör ditt namn och inte gör du’aa för Allahs välsignelser över dig (SallAllaahu alaihi wa sallam).’

Jag sa ’Amin’. När jag gick upp på tredje trappsteget sa han:

’Undergång till honom under vars livstid hans föräldrar eller någon av de når sen ålder (blir gamla) och han inte tillåts träda in i Jannah (pga olydnad gentemot de och försummelse).’

Jag sa ’Amin'”.

(Hakim, Baihaqi)

Allahs Sändebud (SallAllaahu alaihi wa sallam) sa: ”Allah den Allsmäktige sa: ’Å Adams son, så länge du kallar på Mig och gör du’aa till Mig, Jag kommer förlåta dig för det som du har gjort. Å Adams son, om dina synder skulle nå molnen i himlen och du skulle be Mig om förlåtelse, Jag skulle förlåta dig. Å Adams son, skulle du komma med synder lika stora som jorden och möta Mig utan att dyrka någon vid sidan av Mig så skulle Jag möta dig med förlåtelse lika stor som det.'” (at-Tirmidhi)