Moskén, Verksamhet

Främja respekt och förståelse i skolan

I Uddevalla frodas mångfalden inom skolans väggar där elever från olika etniska och religiösa bakgrunder möts för att utbildas. Även om denna mångfald berikar vår gemenskap så presenterar den också unika utmaningar. Ett exempel är diskussioner som handlar om religion.

Vid övergången mellan lågstadiet och mellanstadiet navigerar eleverna genom sina identiteter samt övertygelser. I samband med detta brottas de också med osäkerheter i sin vardag. Detta kan ibland visa sig som brist på respekt för klasskamrater och lärare. Men det är viktigt att erkänna att i kärnan av varje tro finns ett budskap om respekt, fred och harmoni. Något som är av ytterst vikt att vi vuxna förstår och lär ut till våra framtida generationer.

Nyligen tog vi från Islamiska Centret i Uddevalla proaktiva steg för att adressera denna fråga. Vi besökte Ramnerödsskolan för att hålla föreläsningar som betonade vikten av gott uppförande, respekt och uppskattning för de olikheter som finns bland människor. Vi underströk vikten av att behandla både klasskamrater och lärare med värdighet. Dessutom poängterade vi vikten av att undvika mobbning, onödiga konflikter och andra vanliga problem i skolmiljön.

Central för vårt budskap var att vara en del av en religiös gemenskap innebär inte bara att förstå ens egen tro utan också att lära sig om andras övertygelser. Inom islam värderas till exempel kunskap och förståelse högt, inklusive kunskap om olika religioner och historier.

När vi går vidare är det viktigt för både elever och pedagoger att fortsätta främja en kultur av empati, förståelse och ömsesidig respekt. Genom öppen dialog, mångfald och principer om rättvisa och medkänsla kan vi skapa en miljö där elever känner sig värderade och respekterade.

Tillsammans strävar vi efter att bygga en inkluderande gemenskap där förståelse odlas och respekt ligger som en huvudingrediens för våra dagliga interaktioner. Genom detta kan vi skapa en ljusare framtid för alla.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.