Moskén, Verksamhet

Vårt nya wudoorum

Med målet att förbättra användarupplevelsen och uppfylla de praktiska behoven i vår moské, introducerar vi nu med stor glädje och stolthet det nyligen installerade wudoorummet. Detta framsteg har möjliggjorts genom en generös och fantastisk insats från våra engagerade bröder i jamaah och samarbetet med Trestads murarfirma för deras värdefulla insatser och engagemang.

Den rituella tvagningen, wudoo, är symbolisk handling för renhet och andlig uppfriskning som är föreskriven i Koranen. Wudoorummet spelar därmed en central roll i moskéns arkitektur och design, och dess utformning prioriterar funktionell användning för att möjliggöra ett smidigt och fridsamt genomförande av wudoo.

Tidigare mötte vi utmaningar med det tidigare wudoorummet, där frånvaron av ett avlopp på golvet ledde till luktproblem och oljud. Därför beslutade vi att omstrukturera och förbättra detta viktiga område i vår moské för att kunna erbjuda en förbättrad och mer bekväm upplevelse för våra besökare. 

Det nya wudoorummet har genomgått noga planering och konstruktion för att eliminera tidigare problem. Med avlopp på golvet och förbättrad utformning har vi lyckats skapa en plats som inte bara möter de grundläggande behoven, utan också främjar en lugn och respektfull tvagningsupplevelse. Genom att införliva ett avlopp på golvet har vi framgångsrikt undanröjt luktkomplikationer och säkerställt en smidig vattenavrinning. Dessutom har rummet optimerats för att minimera oljudsnivåer och förhindra eventuellt vattenstänk på omgivande ytor.

Vi riktar vår innerliga tacksamhet till våra hängivna bröder i jamaah, samt till Trestads murarfirma för deras arbete. Deras kompetens inom uppsättning, målning och övriga nödvändiga arbeten har varit avgörande för projektets framgång.
Denna värdefulla insats har genomförts helt ideellt, vilket betonar den starka samhörighet och gemensamma strävan som präglar vår gemenskap.

Vidare har generösa donationer av material från våra bröder bidragit till genomförandet av detta projekt.

Vi önskar er varmt välkomna och inbjuder er att utforska det nya wudoorummet och uppleva hur denna förbättring kommer att bidra till en ännu mer fridfull och respektfull atmosfär i vår moské In Shaa Allah.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.