Verksamhet

Ny hemsida – arbetet pågår

Nu har vi återigen blivit tvungna att göra om vår hemsida. Anledningen till det är att moskéns verksamhet har vuxit fint sedan 2023, alhamdulillah, och den kommer in shaa Allah att fortsätta växa under 2024. För att hantera verksamheten på bästa sätt och de planer som kommer in shaa Allah att verkställas behövde vi anpassa funktionerna på hemsidan.

I dagsläget har mycket på hemsidan tömts och vi kommer sakta att börja lägga upp allt så det finns tillgängligt in shaa Allah.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.