All Sermons
khutbah moral
Bible Passage
This content is part of a series Moral, in topic Khutbah & .

Den bästa av er är den med den bästa moralen

  • Amar
Date preached March 10, 2023

Profeten Muhammad, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Sannerligen, bland de bästa av er är de med den bästa moralen.” (Sahih al-Bukhari 3559 & Sahih al-Muslim 2321)

Dagens fredagspredikan handlade just om innebörden av en god moral. Den goda moralen är en stor del av Islam och Islam påbjuder bland annat följande:

– Att man lyssnar på sina föräldrar och tar hand om de
– Att man visar respekt och tar hand om de äldre
– Att man behandlar sin granne på bästa sätt
– Att man bemöter andra med ett leende och ett gott uppförande
– Att man inte ljuger
– Att man inte fuskar
– Att man inte använder olämpliga ord när man talar (svordomar, etc.)
– Att man behandlar barnen med kärlek och vänlighet
– Att man behandlar kvinnorna på bästa sätt
– Att man tar hand om djuren

Och mycket mer. Nedan följer ett urval av texter om god moral:

Ahadith:

”Sannerligen, en dålig moral (karaktär) tar bort goda gärningar så som vinäger tar bort honung.” (Hadith Hasan enl. al-Albani)

”De mest älskade människorna av Allah är de med den bästa moralen.” (ibn Hibbaan 486; sahih enl. al-Arna’ut)

”Sannerligen, de mest älskade av er och närmast mig i Livet efter detta är de med den bästa moralen.” (ibn Hibbaan 5557; sahih enl. al-Arna’ut)

”Sannerligen, en man kan nå genom sin goda karaktär rangen av de som står i bön under natten, törstiga från fastan under dagens hetta.” (at-Tabarani; Hadith hassan enl. al-Albaani)

”De bästa av er är de som är bäst mot kvinnorna.” (Al-Mustadrak ala al-Sahihayn 7407)

”De mest kompletta av de troende i tron är de som har bäst moral / karaktär; och de bästa av er är de med det bästa beteendet gentemot sina kvinnor.” (Sunan al-Tirmidhī 1162; sahih enl. at-Tirmidhi)

Abu Nu’aym återberättade: Fudayl ibn ’Iyad, må Allah vara nådig över honom, sade: ”Om ni beblandas med människor, beblanda er med de som har en god karaktär – det leder endast till gott. Beblanda er inte med de som har dålig karaktär för det leder endast till ont.” (Ḥilyat al-Awliyā’ 11728)

In series Moral