Moskén, Verksamhet

Framtidens möjligheter öppnar sig: Islamiska Centret Uddevallas progressiva digitala satsningar

Moskén har steg för steg tagit sina första digitala kliv, öppnande dörrar till en modernare och mer tillgänglig framtid för våra medlemmar. Genom att omfamna digitaliseringens möjligheter strävar vi mot en mer inkluderande och smidig gemenskap för en framtid som präglas av teknologisk innovation.

Ett av de större projekten som moskén arbetar med är att möjliggöra distansdeltagande på våra årsmöten. Detta kommer framförallt att underlätta för systrar som önskar delta och rösta från bekvämligheten av sina egna hem, men även för övriga som inte har möjlighet att delta fysiskt under årsmöten och röstningar. Med detta initiativ sätter vi vårt fokus på att främja jämlikhet och delaktighet i beslutsfattandet och det markerar också vår strävan efter en mer inkluderande och deltagarorienterad gemenskap.

Förväntningarna är höga inför slutförandet av detta projekt som beräknas vara färdigt under sommaren 2024, och kommer att introduceras vid det kommande årsmötet som är planerat att äga rum i december/januari.

För att ytterligare stärka vår digitala närvaro har moskén även investerat i ett avancerat digitalt medlemsregistreringssystem. Denna plattform kommer att effektivisera hanteringen av vårt medlemsregister, underlätta överblicken av medlemskap och betalningar, samt förbättra kommunikationen med våra medlemmar. Det är ett betydelsefullt steg mot att skapa en sammanhängande och effektiv gemenskap där varje medlems röst hörs och beaktas.

Följ med oss på denna spännande digitala resa där vi inte bara anpassar oss till den moderna världen utan också skapar en mer dynamisk, inkluderande och framåtsträvande plats för våra medlemmar.

Håll utkik för fortsatta uppdateringar och nyheter om vår digitala utveckling.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.