Moskén, Verksamhet

Simundervisning i Uddevallas Muslimska Gemenskap

Som en muslimsk gemenskap är vi engagerade i våra barns välmående och säkerhet. Nyligen har vi identifierat ett viktigt område där vi skall ta ytterligare initiativ för att säkerställa våra barns trygghet i nödsituationer.

Under ett nyligen möte med kultur- och fritidsavdelning för Uddevalla kommun diskuterade vi det påtagliga behovet av simundervisning bland muslimska barn i Uddevalla. Det har kommit till vår uppmärksamhet att många av våra ungdomar saknar färdigheter inom simning, vilket kan utgöra en risk i kritiska situationer.

Som svar på denna oro utforskade vi möjligheten att samarbeta med de lokala myndigheterna så att vi kan erbjuda simlektioner för våra barn. I dagsläget vill vi meddela att diskussioner pågår för att eventuellt hyra en ny simanläggning som planeras att öppna efter sommaren. Denna initiativ syftar till att ge våra barn grundläggande simkunskaper och främja deras säkerhet och självförtroende i vattnet.

Även om vi befinner oss i de tidiga planeringsstadierna, och inga beslut är tagna för tillfället, så ville vi dela med oss av denna spännande utveckling med vår förening. Vi tror att genom att ta itu detta problem kan vi rusta våra barn med värdefulla livsfärdigheter. Färdigheter som uppmuntra en kultur av trygghet och välbefinnande.

Håll gärna utkik på ytterligare information framöver. Tillsammans arbetar vi mot en säkrare och starkare gemenskap för alla.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.